Her kommer Kontakt info

 

HOVEDKOMITE:

Leder
Tore Witsø – 932 31 403
Epost: tore-wit@online.no

Nestleder
Marie Aslaksen Røed – 410 27 287
Epost: mariearoed@gmail.com

Leder NM-kontoret
Kristin Rød – 975 16 016
Epost: post@skinm.no

Rennleder langrenn
Tore Pettersen – 911 17 905
Epost: torepett63@gmail.com

Rennleder hopp og kombinert
Per Olav Blikås – 908 25 026
Epost: po.blikas@triplex.no

Leder presse og informasjon
Hugo Tingvoll – 975 20 450
Epost: hugo@utenordvest.no

Leder økonomi og marked
Roy Ødegård – 976 93003
Epost: roy.odegard@gmail.com

Leder kultur og seremoni
Solveig Watn – 900 90 967
Epost: Solveig.watn@admento.no

Leder kiosk og forpleining
Leif Oskar Helseth – 454 41 104
Epost: leifoskar@moldejazz.no

Leder logistikk og trafikk
Edmund Talset – 905 55 775
Epost: edmundt@online.no

Sekretær
Marit Aunan Nerland – 993 27 854
Epost: marner04@yahoo.no